New results on binary space partitions in the plane

M. Berg, de, M.M. Groot, de, M.H. Overmars

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New results on binary space partitions in the plane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen