New photoluminescent displays devices

C. Weder, A. Montali, C. Sarwa, C.W.M. Bastiaansen, P. Smith

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    7 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'New photoluminescent displays devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie