New perspective of real options theory for policy analysis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New perspective of real options theory for policy analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.