New perspective of real options theory for policy analysis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

67 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze Reflectie geeft Sadowski een alternatief, of eigenlijk een aanvulling op de KBA, vanuit de real options theory, zoals die ook in de financiële sector gebruikt wordt. Het idee is dat er in dynamische markten veel ontwikkelingen zijn: technologisch, een markt in beweging of industriële verschuivingen. Om een goede beleidsbeslissing te kunnen nemen wil je de onzekerheden die dat met zich meebrengt in je KBA opnemen. Dat zou kunnen met real options theory. Je krijgt dan andere uitkomsten en andere beleidsopties. Sadowski heeft de theorie toegepast op drie voor DGET relevante cases: breedband aan het huis (FttH), windmolens en het FES-fonds.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijMinisterie van Economische Zaken
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Economische Zaken
Aantal pagina's45
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReflectie op electronische communicatie

Citeer dit