New lower and upper bounds for scheduling around a small common due date

J.A. Hoogeveen, H. Oosterhout, S.L. Velde, van de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New lower and upper bounds for scheduling around a small common due date'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen