New lower and upper bounds for on-line scheduling

B. Chen, A. Vliet, van, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  70 Citaten (Scopus)
  11 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New lower and upper bounds for on-line scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science