New look at brightness constancy

G. Schouten, F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-
TijdschriftPerception
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit