New liquid crystal promises better displays

R. Gaughan, M.C.W. Boxtel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-
TijdschriftPhotonics Spectra
VolumeJan.
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit