New flicker weighting curves for different lamp types based on the lamp light spectrum

R. Cai, J.H. Blom, J.M.A. Myrzik, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Samenvatting

Flicker is a kind of annoyance of the human eyes. This is due to the fact that the human eyes are sensitive to the light color and light intensity, which vary under flicker conditions. The light color depends on the light spectrum. How the light spectrum varies under flicker is the interesting problem. In this paper, the lamp light spectrum of the incandescent lamp and the fluorescent lamp is presented. Based on the lamp light spectrum under flicker, a frequency domain flicker measurement proposal is described in this paper.
Originele taal-2Engels
Titel13th International Conference on Harmonics and Quality of Power 2008 (ICHQP), Sept. 28 2008-Oct. 1 2008 , Wollongong, NSW
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1-6
ISBN van geprinte versie978-1-4244-1771-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'New flicker weighting curves for different lamp types based on the lamp light spectrum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Cai, R., Blom, J. H., Myrzik, J. M. A., & Kling, W. L. (2008). New flicker weighting curves for different lamp types based on the lamp light spectrum. In 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power 2008 (ICHQP), Sept. 28 2008-Oct. 1 2008 , Wollongong, NSW (blz. 1-6). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICHQP.2008.4668844