New exact and numerical solutions of the (convection-)diffusion kernels on SE(3)

J.M. Portegies, R. Duits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'New exact and numerical solutions of the (convection-)diffusion kernels on SE(3)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde