New developments in membrane transport phenomena

P.J.A.M. Kerkhof

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-24
  Aantal pagina's10
  TijdschriftLatin American Applied Research
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit