New design concepts for the fabrication of nanometric gap structures: electrochemical oxidation of OTS mono- and bilayer structures

T. Druzhinina, S. Höppener, U.S. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New design concepts for the fabrication of nanometric gap structures: electrochemical oxidation of OTS mono- and bilayer structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen