New decomposition methods for two-stage optimization for planning under uncertainty

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

630 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van Houtum, Geert-Jan J.A.N., Promotor
  • Arts, J.J., Co-Promotor
Datum van toekenning22 feb 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4433-2
StatusGepubliceerd - 22 feb 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit