New critical values for the average equivalence test

E.E.M. Berkum, van, H.N. Linssen, D.A. Overdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-35
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
Volume121
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit