New credit mechanism for semicooperative agent-mediated joint activity-travel scheduling : negotiating with incomplete information

H. Ma, N.A. Ronald, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New credit mechanism for semicooperative agent-mediated joint activity-travel scheduling : negotiating with incomplete information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen