New aspects on the cohesion of simple compounds. II

J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New aspects on the cohesion of simple compounds. II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen