New approximation of a scale space kernel on SE(3) and applications in neuroimaging

J.M. Portegies, G.R. Sanguinetti, S.P.L. Meesters, R. Duits

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

3 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New approximation of a scale space kernel on SE(3) and applications in neuroimaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde