New approximability and inapproximability results for 2-dimensional bin packing

N. Bansal, M. Sviridenko

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New approximability and inapproximability results for 2-dimensional bin packing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Mathematics