New algorithms for two-label point labeling

Z. Qin, A. Wolff, Y.F. Xu, B. Zhu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    15 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'New algorithms for two-label point labeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen