New acrylic resins with extremely low formaldehyde emission

J. Rietberg, J.H. Roon, van, R. Linde, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)358-368
TijdschriftAdvances in Organic Coatings Science and Technology Series
Volume13
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit