Neutron energy spectra produced by alpha-bombardment of light elements in thick targets

G.J.H. Jacobs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

734 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Hagedoorn, H.L., Promotor
  • Deruytter, A.J., Promotor, Externe Persoon
  • Liskien, H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 okt 1982
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit