Neural networks and production planning

J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-9
TijdschriftÖGOR-News
Volume3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit