Neural networks : analog VLSI implementation and learning algorithms

H.C.A.M. Withagen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

488 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Bokhoven, Wim, Promotor
  • Otten, Ralph, Promotor
  • de Hegt, J.A. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning17 jun 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0350-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit