Neural effects and the psychophysical law

H.W. Horeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1241
TijdschriftNature
Volume200
Nummer van het tijdschrift4912
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit