Networking technology, networking society, networking nature

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-203
  TijdschriftHistory and Technology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit