Networked individual in networked city : reviewing social network in transportation literature

F. Sharmeen, P.E.W. Berg, van den, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

Editorial
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-149
TijdschriftSocial Networking
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Networked individual in networked city : reviewing social network in transportation literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit