Networked Dynamical Systems: An Input-Output Approach towards Stability and Synchronization Analysis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

175 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Wouw, Nathan, Promotor
  • Richard, Jean-Pierre, Promotor, Externe Persoon
  • Hetel, L., Co-Promotor
Datum van toekenning4 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5260-3
StatusGepubliceerd - 4 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit