Network architecture of a packet-switched WDM LAN/MAN

D. Dey, A.M.J. Koonen, M.R. Salvador

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Network architecture of a packet-switched WDM LAN/MAN'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen