Nervousness in inventory management : comparison of basic control rules

A.G. Kok, de, K. Inderfurth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
459 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nervousness in inventory management : comparison of basic control rules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen