Nernst-Planck modeling of multicomponent ion transport in a Nafion membrane at high current density

S. Moshtari Khah, N.A.W. Oppers, M.T. de Groot, J.T.F. Keurentjes, J.C. Schouten, J. van der Schaaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
804 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nernst-Planck modeling of multicomponent ion transport in a Nafion membrane at high current density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen