Nematic droplets in aqueous despersions of carbon nanotubes

N. Puech, E. Grelet, P. Poulin, C. Blanc, Paul Schoot, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nematic droplets in aqueous despersions of carbon nanotubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie