Nematic droplets in aqueous despersions of carbon nanotubes

N. Puech, E. Grelet, P. Poulin, C. Blanc, Paul Schoot, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

48 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nematic droplets in aqueous despersions of carbon nanotubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie