Neighbouring group participation in bicyclic systems

J.A.J.M. Vincent

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

8489 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Buck, H.M., Promotor
  • Groot, de, Ae., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 feb. 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit