Negotiating over bundles and prices using aggregate knowledge

D.J.A. Somefun, T.B. Klos, J.A. Poutré, la

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Negotiating over bundles and prices using aggregate knowledge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance