Neglected? : strengthening the morphological study of informal settlements

S. Krishnamurthy, S. McCartney

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel"The transgressive city" : Conference Research Commitee 21, 21-23 July 2016, Mexico City
Plaats van producties.l.
Uitgeverijs.n.
StatusGepubliceerd - 21 jul 2016

Citeer dit