Negative dimensions of the turbulent dissipation field

J. Molenaar, J.A. Herweijer, W. Water, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Negative dimensions of the turbulent dissipation field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie