Needle detection in medical image data

H. Korsten (Uitvinder), J.W.M. Bergmans (Uitvinder), P.H.N. With, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2011107404
Prioriteitsdatum3/03/10
StatusGepubliceerd - 9 sep 2011

Citeer dit