Nederlandse laboratoria 1860-1940 : een kwalitatief overzicht

J.J. Hutter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)150-174
TijdschriftTijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit