Nederland kennisland?

J.J.N. Lichtenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  De categorie zware industrie is nagenoeg uit ons land verbannen. Ooit was het de bedoeling om de industrie at te stoten, omdat dat in een dichtbevolkt land minder past. Ter vervanging zouden we kennisland worden. Kennis is immers strategisch en minder atstandgebonden. Kennis kun je ook in slimme producten verpakken. Research Ieidt tot intelligente oplossingen die beschermd kunnen worden en moeilijker imiteerbaar zijn. Maar is die missie eigenlijk wel gelukt, is Nederland een kennisland?
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)36-37
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBouwIQ
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit