Nearly ETH-tight algorithms for planar Steiner Tree with terminals on few faces

Sándor Kisfaludi-Bak, Jesper Nederlof, Erik Jan van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nearly ETH-tight algorithms for planar Steiner Tree with terminals on few faces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen