Near-surface atoms and nanoclusters : probing the hidden nanoworld with scanning tunneling microscopy

T. Siahaan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

336 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Swagten, Henk J.M., Promotor
  • Koopmans, Bert, Promotor
  • Kurnosikov, O., Co-Promotor
Datum van toekenning11 sep 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4562-9
StatusGepubliceerd - 11 sep 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit