Near membrane particle fluctuations and single receptor bindings

Tim Meyer, H. Kress, A. Rohrbach

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Near membrane particle fluctuations and single receptor bindings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology