Near maximum likelihood synchronization for filter bank multicarrier systems

H. Saeedi Sourck, S. Sadri, Yan Wu, B. Farhang-Boroujeny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Near maximum likelihood synchronization for filter bank multicarrier systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen