Nauwkeurige funderingswijze: slechts drie basisvormen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Met verticale prefab betonnen elementen op stelelementjes zijn nauwkeurige funderingen mogelijk. Tevens worden hierbij de totale maatvoeringskosten teruggebracht en worden eventuele meetfouten eerder opgemerkt (zodat ze met minder kosten en tijdverlies kunnen worden gecorrigeerd). Behalve de nauwkeurige maatvoering leidt de funderingswijze eveneens tot een behoorlijke vereenvoudiging van de bouworganisatie. De funderingswijze is geschikt voor zowel een fundering op zand als een fundering op palen. Beide funderingsvormen kunnen met een dragende vloer of met een vloer op zand worden gecombineerd.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-14
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwadviseur
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nauwkeurige funderingswijze: slechts drie basisvormen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit