Natuurbehoud of projectontwikkeling?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)163-164
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Architect
Volume48
Nummer van het tijdschriftseptember
StatusGepubliceerd - sep. 2017

Trefwoorden

  • galapagos, bouwen world heritage sites,

Citeer dit