Nature-inspired routing and wavelength assignment algorithms for optical circuit-switced polymorphic networks

I. Miguel, de, F. González, D. Bisbal, J. Blas, J.C. Aguado, P. Fernandez, J. Duran, R. Duran, R.M. Lorenzo, E.J. Abril, I. Tafur Monroy, J.C. Gonzalez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nature-inspired routing and wavelength assignment algorithms for optical circuit-switced polymorphic networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen