Nature-based deep eutectic solvents : a new generation of designer solvents for reactions and separations

M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  66 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the 9th European Conference of Chemical Engineering (ECCE9), 21-25 April 2013, The Hague, The Netherlands
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nature-based deep eutectic solvents : a new generation of designer solvents for reactions and separations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit