Naturalness and image quality : saturation and lightness variation in color images of natural scenes

H. Ridder, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  65 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Naturalness and image quality : saturation and lightness variation in color images of natural scenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Computer Science