Natural ventilation of an isolated generic building with a windward window and different windexchangers: CFD validation, sensitivity study and performance analysis

J. Antonio Castillo (Corresponding author), Guadalupe Huelsz, Twan van Hooff, Bert Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural ventilation of an isolated generic building with a windward window and different windexchangers: CFD validation, sensitivity study and performance analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen