Natural ventilation in vernacular architecture of Sistan, Iran; classification and CFD study of compound rooms

Abolfazl Heidari (Corresponding author), Sadra Sahebzadeh (Corresponding author), Zahra Dalvand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural ventilation in vernacular architecture of Sistan, Iran; classification and CFD study of compound rooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen